Development Co-operation Report 2016 (Summary in Slovak) / Správa o rozvojovej spolupráci za rok 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities / Ciele udržateľného rozvoja ako podnikateľské príležitosti

http://dx.doi.org/10.1787/1e8aa6b9-skThis site is powered by Keepeek 360, Logiciel de DAM for business.

Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: